Energiebewust & Duurzaam


Stichting Parkmanagement Laarbeek is van mening dat het verduurzamen van de Laarbeekse bedrijventerreinen een noodzakelijk streven is. Energiebronnen worden schaarser en het milieu wordt dagelijks aangetast door de intensieve bedrijfsprocessen. Daar merken wij misschien nog niet zo veel van, maar de generaties na ons des te meer.

Hier ligt een taak voor de parkmanagementorganisatie en de ondernemers. Om iets te kunnen en willen doen, is bewustwording nodig. Stichting Parkmanagement Laarbeek probeert hier invulling aan te geven door middel van projecten. Daarvoor wordt nadrukkelijk de samenwerking opgezocht. Niet alleen met ondernemers, maar ook met gemeente Laarbeek en initiatieven in de regio zoals de Helmondse Energie Community (HEC).

Voor bedrijven is verduurzamen interessant, om de volgende redenen:

• Energie kost geld, dus energie besparen loont!
• De beschikbaarheid van fossiele brandstoffen wordt steeds minder vanzelfsprekend. Het aardgasnet in Nederland wordt de komende decennia uitgefaseerd.
• Steeds meer klanten vragen om een duurzame bedrijfsvoering. Dat geldt zeker voor bedrijven die de overheid als klant hebben.
• Aandacht voor energie past binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.